Telekválasztási tanácsadó - 2008.06.30.
A felépíteni kívánt családi házunk megteremtéséhez elsősorban egy megfelelő telekre van szükségünk. Először is el kell döntenünk, hogy üres telken kívánunk-e építkezni, esetleg egy meglévő házat kívánunk átalakítani, felújítani, saját elképzelésünket megvalósítani az adott viszonyok között, vagy a rendkívüli adottságokkal rendelkező telek miatt szeretnénk megvásárolni egy bontásra váró házrészt.
Mérlegelnünk kell, hogy mi az igényünk, mit részesítünk előnyben a csöndes, jó levegőjű környezetet, a település központjához való kisebb távolságot, az infrastrukturális adottságokat, a jó közlekedési viszonyokat vagy esetleg a telek panorámáját. Ráadásul mindezeket az igényeket össze kell egyeztetni az anyagi lehetőségeinkkel is! Ezért az ingatlanokról az ismeretgyűjtésnek kiemelkedő feladata van a döntés meghozatalában.

Honnan tudunk tájékozódni az eladásra szánt ingatlanokról?
Legjobb esélyei természetesen azoknak annak, akik kitartóan keresnek, és minden rendelkezésre álló információforrást figyelembe vesznek.

Informálódhatunk:

- Azon építésügyi hivatalnál, ahol építkezni szeretnénk. Megtudhatjuk, hogy merre találhatók a felparcellázott építési területek.
- Érdemes hirdetések útján a helyi újságokban keresni beépítetlen telket.
- Ingatlanforgalmazók által is szert tehetünk építési területre.
- Ismerősöktől is informálódhatunk.
- Előfordulhat, hogy az adott területen sétálás közben rálelünk az ideális helyre.
- A helyi építési vállalkozóknál is érdemes érdeklődni, mivel a típusház építőknek is vannak építési telkeik, és néha abból étékesítenek is. Esetleg jól informáltak az adott térségben lévő eladásra szánt ingatlanokról.

Amennyiben lehetséges a telekvásárlást inkább közvetítők nélkül bonyolítsuk, ezáltal megtakaríthatjuk a néha elég magas közvetítői díjat. Kitartó kereséssel magunk is megtalálhatjuk azokat a magánszemélyeket, akik telküket értékesíteni kívánják.
 
Mit nevezünk jó teleknek, milyen kritériumoknak kell megfelelnie?
Jó teleknek azt az ingatlant lehet tekinteni, amelyen az elképzeléseink szerinti lakóépületet meg tudjuk építeni, oly módon, hogy abban a külső körülmények - telek sajátosságai, szomszédos telkek, környék adottságait - nem gátolnak bennünket. Mivel egyénenként változó, hogy melyik a jó telek, ezért a figyelmet arra szeretnénk felhívni, hogy a kiválasztásukkor milyen szempontokat érdemes figyelembe venni:


- A telek külső szemrevételezése, körbejárása, amellyel lényegében megállapítjuk a telek látható jellemzőit: megtudhatjuk, hogy be van-e kerítve. Nézzük meg, hogy a telek előtt van-e szilárd útburkolat, elkészült-e a járda, van-e behajtó a telekre stb. Amennyiben a fentiek még nem készültek el, kalkuláljuk be a költségekbe, hogy megépítésükhöz hozzájárulást kell majd fizetnünk.
- A telek formája: Az ideális telek alakja szabályos, nem nagyon nyújtott téglalap, vagy négyzet alakú. Az az ideális forma, amelyre az elképzelt házunk formája mindennemű lemondás és megalkuvás nélkül megvalósítható.
- Lényeges kérdés, hogy a telken lévő növényzet, növénytakaró milyen állapotban van. A talajvíz felszíni közelségére enged következtetni néhány növényfajta jelenléte, illetve dús burjánzása, erős növekedése. A későbbiek során esetlegesen tervezendő pince építési költségeit jelentősen befolyásolja a talajvíz magassága. A telken lévő esetleg értékes, védett fák elhelyezkedése lényeges a tervezendő épület szempontjából, hiszen a védett, értékes fák kivágása engedélyhez kötött.
- Célszerű megvizsgálni vásárlás előtt, hogy korábban voltak-e a telken épületek, azokat elbontották-e teljesen, vagy maradtak-e még el nem bontott alapok, épületmaradványok stb. Erről a terep felszíne gyakran információt nyújt, a régi alaptestek elbontása, elszállítása ugyanis jelentős anyagi költségeket emészthet fel.
- Rendkívül lényeges a területen áthúzódó vezetékrendszerek, amelyek nem láthatóak mivel a földben vannak, ezért csak a tulajdoni lapról derülnek ahol általában szolgalmi jogként kerültek bejegyzésre. Szabad szemmel is látható a magasfeszültségű vezetékek, valamint a rádiótelefon átjátszó-erősítő antenna. Ezek közelében lakóépület építése céljából nem javasolt a telek megvásárlása.
- Lényeges kérdés, hogy a telek közművesített-e vagy sem. Pontos információt a közművek helyzetéről, bekötéséről a közműirodákban kaphatunk. Amennyiben a telekre nincs bekötve-kiépítve a közműrendszer, úgy jelentős közműfejlesztési hozzájárulást kell majd fizetnünk.
- Ismerjük meg a szomszédokat! Célszerű megismerni a szomszédokat is, ismertetni velük szándékunkat a telekvásárlásról és a későbbiek során történő építési szándékunkról is. A szomszédi jó kapcsolat ápolásával, számtalan kellemetlen meglepetéstől menekülhetünk meg.
- A szomszédos telkek beépítettségét is célszerű megfigyelnünk, mivel telkünk beépíthetősége, oldalkertjeink és hátsó kertjeink mérete függ a szomszédos telkeken álló épületek, építmények helyétől, illetve helyzetétől.
- Nem hagyható figyelmen kívül az a szempont sem, hogy a megvásárolni szándékozott ingatlan közvetlen közelében folytatnak-e, vagy folytathatnak-e a jogszabályok szerint kisipari, illetve üzemszerű termelő tevékenységet, esetleg állattartás létesíthető-e? Ekkor ugyanis a zajhatások, az állandó gépjárműforgalom, alapanyag, illetve készáru szállítása igen zavaró lehet.
- Ha a kiválasztott telkünk egy szép, nagy panorámával rendelkező ingatlan és még a szomszédságában az ingatlanok beépítetlenek előfordulhat, hogy a beépítésüket követően a kilátás korlátozottá válik, sőt leárnyékolódik. Ezért célszerű tájékozódni, hogy melyek az építési telkek beépítésének szabályai, amelyek többi telekre is vonatkoznak.
- Szintén a helyi jogszabályokból ismerhetjük meg a település későbbi fejlődésének irányait, nem mindegy ugyanis, hogy lakóházunk egy nagy forgalmú, esetleg zajos, környezetszennyező ipari, kereskedelmi beruházás, vagy természetvédelmi terület közelében lesz.
- Nem utolsó sorban fontos tényező az uralkodó szél irányának a megismerése a területen.

Ha mindezen lépéseket végigjártuk, következhet a helyi önkormányzat építésügyi irodájában történő látogatás, ahol információt kaphatunk a megvásárolni kívánt telek övezeti besorolásáról, a telket esetlegesen érintő rendezési tervről, szabályozási tervről, építési tilalomról, helyi rendeletekről, terhelésekről stb.

Forrás: epitinfo.hu
vissza az előző oldalra

Szóljon hozzá!

Ha van észrevétele, kérdése a cikkel kapcsolatosan, itt megírhatja nekünk!


Az Ön neve:
E-mail címe:

   Üzenet, hozzászólás:
Üzenet küldése