Az ajánlatadásunk folyamán, nagyon sokszor fölmerült az a kérdés, hogy mi alapján alakítjuk ki az árainkat és mit tartalmaz az árajánlat.
Álljon itt az összes, szóba jöhető tétel. Egy tervezés során, természetesen nincs mindegyik elemre szükség, de a lista segítségével könnyebben át lehet látni, milyen hatalmas munka fekszik egy ház megtervezésében.Helyszíni felmérés, szükség esetén szintezés, fotózás

  • A megbízó által kiválasztott telek bejárása, terepviszonyok vizsgálata – másmilyen házat kell tervezni egy vízszintes, egy enyhe lejtésű és egy erősebb lejtésű telekre is
  • A helyszíni vizsgálat során, megvizsgáljuk a telek adottságait, a környező házakat. Ez azért fontos, hogy lássuk, milyen utcakép kialakítása szükséges, milyen a telek tájolása, a házat a telek elejére vagy a végére javasolt-e építeni
  • A fotókra a látványtervek elkészítéséhez van szükség. Ezek segítségével a Megbízó, tényleges környezetbe beillesztve láthatja majdani házát
  Felmérés


Mérés, adatok felvétele, szerkezeti és statikai elemzés összeállítása

Erre abban az esetben van szükség, ha egy ház bővítéséről van szó és nincsenek meg az eredeti tervek. Szükséges a fontos méretek felvétele, a ház adottságainak vizsgálata és – változó mélységig – statikai vizsgálata is. Például, ha tetőteret szeretnénk építeni egy régi építésű házra, szükséges megvizsgálni, hogy a falak elbírják-e a tetőtér súlyát vagy valamilyen megerősítésre van szükség. Ezt csak a statikai vizsgálatok és –számítások mutatják ki.

  Adatrögzítés


Az ingatlanra vonatkozó beépítési előírások, és a szakhatósági
előírások pontos feltérképezése

Ebben a fázisban, elmegyünk az illetékes földhivatalba és utánajárunk a vonatkozó szabályoknak, építési előírásoknak – beépíthetőségi százalék, megengedett maximális építménymagasság, előkert mérete, oldaltávolság, minimális zöldfelület …

  Hivatallal egyeztetés


Egyeztetés a megbízóval, tervezési program kialakítása

Itt megbeszéljük a megrendelővel, hogy mire van szüksége, mik a vágyai, melyek a lehetőségek. Itt hangzanak el az életterére vonatkozó kérdések, melyek segítségével a tervező megpróbál belelátni a Megbízó fejébe, hogy olyan házat tervezhessen számára, melyben jól érzi magát egy életen át

 Egyeztetés


Vázlatrajzok elkészítése – skiccek

Ezek olyan rajzok, melyek az első beszélgetést követően készülnek – 2-3 változatban. Először csak szabadkézzel, a továbbiak folyamán, már tervező programmal. Azt a célt szolgálják, hogy megmutassák, milyen kép alakult ki a beszélgetést követően a tervező fejében, illetve ennek vonalán mennek tovább. A következő megbeszélésen a Megbízó megmondja, hogy jó irányba indult-e a tervező és mit szeretne módosíttatni.
Ez egy több lépcsőből álló folyamat, melynek során elérjük, hogy a vázlatterv a tervezési programot teljes mértékben lefedje, a rendezési terv és a szakhatóságok speciális előírásait kielégítse, és nem utolsó sorban építészetileg igényes, szakmailag korrekt alkotás szülessen.

  Vázlatrajzok


Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

Ez a tulajdonképpeni tervdokumentáció, melyet a tervezés végén a Megbízó a kezébe kap. A dokumentáció tartalmazza az épületre vonatkozó építész terveket, tartószerkezeti ellenőrző számítást, a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet szerint készített energetikai ellenőrző számítást; utak, parkolók ábrázolását; szükség esetén az utcai kerítés tervét is. Tehát telken belül minden olyan munkarészt, mely az engedélyezéshez szükséges

  Tervdokumentáció


Iratbeszerzés

Megbízó igénye alapján, minden szükséges iratot beszerzünk – földhivatali papírok, közműnyilatkozatok, kéményseprő nyilatkozat... – ezzel a Megbízóink értékes időt és energiát takarítanak meg és akkor még nem is beszéltünk a bürokráciával való küzdelemről, melyet ismeretségünk alapján, sokkal gördülékenyebben és hatékonyabban tudunk kezelni

  Iratbeszerzés


Tervdokumentáció leadása

Írásos meghatalmazás alapján vállaljuk tervdokumentáció leadását a hivatalban. A tervleadást, mindig az a tervező végezte, aki az egészet tervezte. Így ha a hivatalban kiegészítést kérnek, azt a tervező, a lehető legrövidebb idő alatt meg tudja tenni, hiszen maga tervezte az épületet. A tervező a dokumentáció minden fontos elemét tételesen adja le annak érdekében, hogy ne merüljön fel probléma az engedélyezési folyamatban

  Tervleadás

Dokumentálási költség

A dokumentálási költségeket – fénymásolás, nyomtatás, fűzés -  árlistáját megtekintheti ITT >> 


Egyéb együttműködési lehetőségek

Szóba jöhetnek még egyéb tervezési együttműködési lehetőségek is, de ezek mind egyéni megállapodás tárgyát képezik
- Kiviteli tervek elkészítése – főleg építészet és tartószerkezet vonatkozásában
- Generáltervezés
- Tervezői művezetés