Milyen a jó terv?

A jó terv olyan, amit Ön szeretne és megfelel minden hatóság előírásának. A sok-sok részegységből áll össze a teljes tervdokumentáció. Azonban, mielőtt tervdokumentáció születik, sok lépés van.
Menjünk csak szépen, sorban:

  Tervrajz


Kézi- és számítógépes skiccek

A gyakorlat szerint, Ön bejön az irodába és elmondja, mit szeretne – stílusban, méretben, szobaszámban… Ezt sokszor alátámasztja néhány – újságból kivágott – fotóval is.
Megnézzük a szükséges papírokat – ha vannak, elmondjuk, milyen lehetőségek vannak. Az Ön elvárásait és a szabályzatok lehetőségeit kell közelíteni egymáshoz. A végső döntés megkönnyítéséhez készülnek ezek a „látványskiccek”. Ez, típustól függően készülhet fekete-fehérben, de akár színesben is.
Ha nincs konkrét elképzelése, több változatot is kap – modern, klasszikus …
Ezek segítségével, a következő találkozó alkalmával, már vonalaiban láthatja, milyen házat szeretett volna - szerintünk.

Kérjen tőlünk ajánlatot, háza tervezésére!

   Skicc


Zsűriterv

Ez a dokumentum mutatja meg a város illetékes vezetőinek, hogy az Ön háza és annak közvetlen környezete, milyen módon fog beleilleszkedni a már meglévő arculatba. Ez azért is fontos, mert bizonyos kereteken belül módosíthatjuk a képet, de az adott területre összességében kialakítani kívánt kép arculatát nagy mértékben nem befolyásolhatjuk vagy módosíthatjuk. Így ez az a dokumentum, amely megmutatja a kívánt módosítás mértékét.

Kérjen tőlünk ajánlatot, háza tervezésére!
   Zsűri


Engedélyezési terv

Elkészültek a „látványskiccek”. Ön kiválasztotta a legszimpatikusabbat, majd ennek alapján elkészül a lényegi elemeket tartalmazó tervdokumentáció. Ez a dosszié tartalmaz minden olyan elemet, melyeket a bürokrácia kielégítésére elkerülhetetlenül bele kell tenni. Ez az a dokumentum, amit a legaprólékosabban számon kér az építési hatóság.
Ez, talán az egyik legfontosabb dokumentum, ami az Ön leendő életterének kialakítására vonatkozik. Nagymértékben befolyásolhatja családja elkövetkező életének életminőségét és hangulatát is! Az engedélyezési terv, kimondottan az Ön igényei alapján készül. Benyújtása előtt – közösen - alaposan átgondoljuk: valóban minden tekintetben megfelel-e az Ön elvárásainak?

Részei:
• Tervezői nyilatkozat
• Tervrajzok (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, építménymagasság számítás)
• Műszaki leírás
• Tűzrendészeti leírás
• Energetikai számítás
• Statikai ellenőrző számítás – nem mindig kötelező
• Talajmechanika – nem mindig kötelező
• Mellékletek (Földhivatali térképkivonat, tulajdoni lap másolat, hulladék tervlap)

Kérjen tőlünk ajánlatot háza tervezésére!
   Engedélyezési terv


Látványterv

Ez egy eléggé fontos része a folyamatnak. Legalábbis az Ön számára. Ez az az alkalom, amikor először láthatja a házát „élőben”. Ez bármikor készülhet a tervezési folyamat során. A látványtervet fotórealisztikus módon készítjük, a helyszín látványelemeivel ötvözve, azokat a képbe szerkesztve, sőt, lehetőség van videós bemutatásra is. A látványterv számítógépes programmal készül. Módosítható a tető, a fal színe, struktúrája, így akár több változatát is megnézheti jövendőbeli házának.

Kérjen tőlünk ajánlatot, háza tervezésére!
    látványterv


Energetikai számítások

Ez a tervezési folyamat egy kényes és fontos része. Kevés az egyszerűsíthető számítás és kellő figyelemmel sorra kell venni a háza határoló felületének minden négyzetcentiméterét, megállapítani a hőátbocsátását, illetve megfelelő rétegrendet előírni az előírt értékek teljesítéséhez.
Ahhoz, hogy a pontos adatokat megkapjuk rengeteg dologra kell figyelemmel lennünk. Az épület homlokzati terveire és alaprajzaira, részletesen. Az épület műszaki leírására, a rétegrendekre, a burkolatok és a nyílászárók fajtájának a leírására.
Figyelembe vesszük az épületgépészeti rendszerek energiaigényét is. Ehhez szükség van a fűtési, a használati melegvíz előállító és a légtechnikai rendszer főbb jellemzőinek az ismeretére is. Nem a teljesítmény adatokra, hanem a működési elvekre (pl. kondenzációs rendszerű gázkazán, kétcsöves radiátor szobai termosztáttal, indirekt fűtésű melegvíztároló, stb.) van szükség. Figyelemmel kell lennünk, még a nap által várható melegítési tényezőkre is. Tehát igazi varázslat :o) Az energetikai számítások az engedélyezési terv részét képezik.

Kérjen tőlünk ajánlatot, háza tervezésére!
 


Statikai ellenőrző számítások (5,4 m fesztáv felett kötelező)

Ez is egy bonyolult számítási rendszer. Segítségével megtudhatjuk, hogy mit, hogyan kell építeni, ha nem szeretnénk, hogy egy erősebb szél esetén, összedőljön a háza. Különösen fontos olyan esetekben, mint egy erkély vagy nagyobb alapterületű szoba esetén a mennyezet kialakítása. További haszna, hogy kellő alapossággal kiszámítható, milyen alap kell a háznak, illetve milyen módon kell az egészet kivitelezni, ha hosszú távon is élvezni szeretné és nem akarja, hogy egy-két év múlva az épület helyezkedéséből következő repedések keletkezzenek.

Kérjen tőlünk ajánlatot, háza tervezésére!
  Statikai számítás


Kiviteli tervek

Az építési engedélyezési terv alapján készül, az a kiindulási pont. Azonban attól ényegesen részletesebb, minden egyes apró részlete átgondolt és papírra vetett. Jellemzője, hogy ebből kifolyólag Ön sokféle tervet kaphat: alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat, részletterveket, lépcsőtervet de akár tereprendezési vagy vízelvezetési tervet, stb.

Ezeken a tervlapokon több információt jelenítünk meg mint az engedélyezési terven: például a nyílásméretekjelölése részletesebb, a falicsempét is berajzoljuk. Részletterveket azokról a részekről kell készíteni, ahol olyan megoldás szükséges, ami a gyakorlattól és a bevett szokástól eltérő. Ilyen részlet lehet az eresz, a lábazat, a terasztető kialakítása.

A statikai számításokon kívül azokról l részletes rajzokat is kap, amiből a szerkezetek megépíthetők. Ezekre is elmondható, hogy nagy pontossággal és részletességgel készülnek, minden egíyes elem ki van rajzolva.

A kiviteli tervek részét képezhetik a különböző szakági tervezők által készített tervek is: víz-, gáz-, fűtés-, elektromos hálózat szereléséhez, kertterv ...

Kérjen tőlünk ajánlatot háza tervezésére!
  Kiviteli terv


Anyagkimutatások
Ez a lista megmutatja, hogy az építkezés alatt, miből, mekkora mennyiséget szükséges fölhasználni a háza kivitelezéséhez. Nem tartalmazza azt a mennyiséget, amit a munkások, a műszak leteltével hazaszállítanak.
Az anyagkimutatás, a kiviteli terv részét képezheti.

Kérjen tőlünk ajánlatot, háza tervezésére!
  Anyagkimutatás

Bontási terv
Meglévő épület bontása jelenleg engedély köteles. Ezt a dokumentumot az illetékes építésügyi hatóság adja ki. Ehhez szükséges a bontási terv elkészítése. Bontási tervre csak akkor van szükség, ha a meglévő épületek teljes egészében elbontásra kerülnek. A bontási terv lehet önálló tervdokumentáció, de új ház építésénél része lehet az új épület engedélyezési tervének is.

Kérjen tőlünk ajánlatot, bontási terv készítésére!
Bontási terv